אימון משפחתי

משפחה היא קבוצת אנשים בעלי מחויבות עמוקה ביניהם, המתגוררים יחד, בדרך כלל. מה שהופך קבוצת אנשים למשפחה – מעבר לקשרי דם – היא אותה מחויבות ייחודית זה לזה.
האימון המשפחתי הוא תהליך מערכתי שמתנהל בעיקר עם ההורים מול המאמן; ולעתים גם בבית עם כל בני המשפחה.

אימון משפחתי הוא תהליך ליצירת שינוי במערכות יחסים, בתקשורת ובהתנהלות, במטרה ליצור אווירה טובה, ולהעצים את האושר המשפחתי והאושר האישי של כל אחד.

המסגרת האימונית מאפשרת להורים להגדיר מטרות ויעדים משפחתיים ואישיים עבורם ועבור ילדיהם, ולסלול דרך בה יצעדו למימושם.

במסגרת האימון המשפחתי בוחנים את המערך המשפחתי ומערך ההקשרים בתוך המשפחה, דימוי הילדים בעיני ההורים, חלוקת תפקידים במשפחה, דרכי החינוך – בדיקת הדרך, המודל החינוכי, נבחנת הסמכות ההורית, הערכים האישיים והמשפחתיים – בחינת קיומם, שייכות ומקום במשפחה, מידת המעורבות ההורית, אווירה במשפחה ועוד.

האימון המשפחתי יגדיר דרך משפחתית חדשה ויחזק את ההורות הפרו-אקטיבית, כך שההורים יוכלו להיות הורים יוזמים, מנהיגים, מובילים שמנהלים תהליכים.

 
              שם מלא
              טלפון
              נייד
              דוא"ל